Om SOMS konferenser

SOMS-konferensen

Vartannat år anordnar föreningen en konferens någonstans i landet.
Konferensen arrangeras av medlemmar med stöd från styrelsen.

SOMS-konferensen verkar för utveckling och fördjupning av
sjukgymnasters/fysioterapeuters arbetsmetoder med personer med utvecklingsstörning,
genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och forskning.
Dess innehåll varierar, men riktar sig till både de som arbetar med vuxna
och de som arbetar med barn.

Läs mer om tidigare konferenser

Läs mer om 2021 års konferens