Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

På gång

Konferens 2019 planeras för fullt!

Den kommer att hållas 9-10 april och vi återkommer till Backa Folkets Hus i Göteborg.
Boka in i era kalendrar redan nu!

 

Välkomna till Göteborg nästa år också!

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp