Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Händer härnäst

Den 27/4 på eftermiddagen kommer föreningen att hålla en gratis digital föreläsning för våra medlemmar med Britt-Marie Rydh från Tonusmottagningen på Huddinge och Danderyds sjukhus. Efter avslutad föreläsning kommer vi att hålla årsmöte. Inbjudan till detta är nu skickad via Teams till medlemmar. Har du som medlem inte fått någon inbjudan, kontakta webbtanten@soms.nu

För att bli medlem, klicka på ”Bli medlem” under Medlemskap.

Inbjudan till föreläsning: Föreläsning vår 2022

SOMS styrelse

Gå med i SOMS Facebook-grupp