Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

 

Vi i styrelsen har nu påbörjat planeringen inför tvådagars-konferens våren 2021 i Stockholm. Möjlighet kommer att finnas att delta på plats eller via videolänk.

Glad sommar!

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp