Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

 

Konferensen till våren 2021 blir 28-29 april. Den kommer hållas helt digitalt och vi i styrelsen håller på att ordna med programmet. Välkomna!

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp