Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Höstens konferens

Höstens konferens gick av stapeln 11-12 november med deltagare både på plats i Stockholm och via länk. En sammanfattning av dagarna hittar du under Tidigare konferenser.

SOMS styrelse

Gå med i SOMS Facebook-grupp