Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Händer härnäst

Styrelsen har påbörjat planeringen inför kommande konferens i Stockholm. Det kommer även vara möjligt att delta digitalt. Boka in datumen 9-10 november så kommer mer information efter sommaren!

SOMS styrelse

Gå med i SOMS Facebook-grupp