Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Konferens i höst

Inbjudan till höstens konferens 11-12 november: SOMS-dagar 2021                                                  Hoppas vi ses!

SOMS styrelse

Gå med i SOMS Facebook-grupp