Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

På gång!  Sista anmälningsdag är förlängt till 15 mars!

Programmet för årets konferens är nu klart!

Inbjudan med program

Anmälan

 

Välkomna till Göteborg!

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp