Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

 

Årets konferens i Göteborg blev en succé!

Tack alla som bidrog till 2 intressanta dagar.

En sammanfattning av dagarna finns under Tidigare konferenser

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp