Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

 

 

Save the date!

Föreläsningsdagen våren 2020 blir i Stockholm den 26 mars.

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp