Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

 

SOMS-dagarna 2021 blir digitalt 28-29 april:

Inbjudan: SOMS-dagar 2021

Anmälan SOMS-dagar 2021

SOMS styrelse

 

 

Gå med i SOMS Facebook-grupp