Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Händer härnäst

19 april kl 16 är det årsmöte digitalt, kallelse skickas ut till medlemmar senast en månad innan.

Styrelsen har påbörjat planeringen inför kommande konferens som vi tänker ska gå av stapeln hösten 2023.

SOMS styrelse

Gå med i SOMS Facebook-grupp