Bilden är godkänd av personen och dennes god man.

SOMS

SOMS är en rikstäckande intresseförening inom omsorg, habilitering och LSS
för sjukgymnaster/ fysioterapeuter som oavsett organisationstillhörighet,
arbetar med personer med utvecklingsstörning. Läs mer

Händer härnäst

Årsmöte 2024 den 18 april med gratis föreläsning för medlemmar om Vattendans

En sammanfattning av SOMS-dagarna hösten 2023 finns under Tidigare konferenser

Gå med i SOMS Facebook-grupp