Kontakta SOMS

Om du har frågor eller synpunkter på föreningen SOMS och vår verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Övergripande frågor / synpunkter om SOMS

Övergripande frågor ställs till vår ordförande, Christina Nyman.

ordf@soms.nu

Frågor eller synpunkter på hemsidan

Synpunkter/frågor på hemsidan eller nätverket ställs till vår ”Webbtant”, Elin Jambrén.  webbtanten@soms.nu