Hedersmedlemmar

Vid årsmötet 2002 bestämdes att föreningens medlemmar skall kunna nominera personer till ett hedersmedlemskap i SOMS. Att vara hedersmedlem innebär att man får avgiftsfrihet i föreningen samt äran. SOMS har idag tre hedersmedlemmar.

Anne Sagsjö

Anne blev utnämnd hedersmedlem vid årsmötet 2013 i Jönköping. Anne har visat ett genuint intresse för Habilitering och har vid flera tillfällen varit med och anordnat konferenser.

Carola Heiderup

Carola blev utnämnd hedersmedlem vid årsmötet 2003 i Linköping. Carola var i många år SOMS ordförande.

Kerstin Jonsson

Barbro Bergvall

 

Vill du nominera någon till ett hedersmedlemskap?

Känner du någon som du tycker gjort betydande insatser för föreningen SOMS? Så här gör du:

Som medlem kan du nominera en annan medlem med motivering. Nomineringarna tas sedan upp på nästkommande årsmöte. SOMS årsmöten hålls alltid i samband med den årliga konferensen. Årsmötet beslutar sedan om den nominerade medlemmen ska få bli hedersmedlem.

Skicka nomineringen till:

Ordförande Christina Nyman
Skicka e-post