Dina uppgifter har nu skickats

Tack för att du vill föreläsa för SOMS!

Vi syns i Stockholm den 11 april!