Styrelsen

Ordförande                       Christina Nyman                Barn och Ungdomshabiliteringen

Vårdcentralen
Drottninggatan 22
598 84 Vimmerby
Tel. 0492-178 33

Sekreterare                        Maria Klint                           Vuxenhabiliteringen Värmland
Drottningsgatan 27
652 25 Karlstad
Tel. 054-614319

Kassör                                 Joke Eggenkamp                Vuxenhabiliteringen
331 85 Värnamo
Tel. 0370-697 905

Ledamot                            Christina Kraft

Ledamot                            André Frank                           Vuxenhabiliteringen
Karlahuset Box 1241
701 12 Örebro
Tel. 019-602 94 09