GDPR

Föreningen SOMS integritetspolicy – GDPR

SOMS – sjukgymnaster/fysioterapeuter inom omsorg, habilitering och LSS samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig. Föreningen värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter behandlas

Personuppgift = All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi. Föreningen SOMS behandlar personuppgifter över medlemmar samt i samband med konferenser.   

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig.

Hantering av medlemsuppgifter

SOMS har ett medlemsregister där namn och e-postadress finns registrerat.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem samt ett år efter om du inte begär något annat. Anledningen till att vi sparar ett år efter är för att kunna skicka ut påminnelser om medlemsavgift samt information om kommande konferenser och föreläsningsdagar. Personuppgifter hos icke medlemmar som deltar i konferensen eller föreläsningsdagar sparas också ett år efter för att man ska ha möjlighet att få information om kommande konferenser.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon utan att fråga dig först.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kontakta SOMS antingen via webbtanten@soms.nu.