Föreläsningsdag i Stockholm 2016

Kort presentation av föreläsarna och föreläsningarna :

Õie Umb Carlsson: Jag är socionom och har doktorerat i medicin i ämnet psykiatri. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med olika frågor som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående. Jag har även arbetat på riks-FUB med att ta fram BUKU som är en metod för utvärdering och kvalitetsutveckling. Idag arbetar jag som forskare och gästlektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt som forskningsledare på FoU i Sörmland.

     Livskvalitet är att blir sedd som vuxen: Internationellt är livskvalitet ett stort forskningsområde och används bland annat vid utvärdering av olika stöd- och serviceinsatser till personer med utvecklingsstörning. Fenomenet livskvalitet är komplext och det finns många olika definitioner och skalor. Genom att fråga personer med utvecklingsstörning hur de upplever sin vardag och vad som är viktigt för dem får vi med aspekter som vi annars kanske inte hade tänkt på. Jag kommer att berätta om en modell där livskvalitet beskrivs utifrån utvecklingsstörda personers perspektiv. 

Emma Rydell: Behandlingspedagog med bakgrund i missbruksvården. Har utbildat i MI (Motivational Interviewing) sedan 2006, främst inom hälso och sjukvård.

Motiverande Samtal: Föreläsningen syftar till att väcka intresse och inspiration inför motiverande samtal som samtalsmetod. Att arbeta med motivation är alltid utmanande, svårt och kräver en strategi. Tillsammans med patienten vill vi uppnå en arbetsallians som förhoppningsvis ska bära hela vägen in i förändring. Jag går igenom grundtanken i motiverande samtal och vi provar tillsammans några tekniker i övningar. Det kommer finnas utrymme för reflektion, diskussion och frågestund.

 

Kostnad: medlemmar 200 kr
icke medlemmar 700 kr

Lunch och fika, för- och eftermiddag, ingår. Meddela önskemål om specialkost/allergi i anmälan.

Plats: Ersta Konferens & Hotell
Erstagatan 1 K
116 91 Stockholm
www.erstadiakoni.se